Privātuma politika

 1. Šie noteikumi nosaka, kā KARCHERNOMA.LV apstrādā savu klientu personas datus un kādas tiesības ir klientiem.
 2. Šie noteikumi ir piemērojami, ja vietnes www.KARCHERNOMA.LV apmeklētājs izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot KARCHERNOMA.LV sniegtos nomas pakalpojumus.

 

 1. Informācija par datu apstrādes pārzini:

 

3.1. KARCHERNOMA.LV datu apstrādi veic Ruses ielā 5, Rīga

 

 1. Kādu informāciju KARCHERNOMA.LV apstrādā:

 

4.1. Personas datu sniegšana ir priekšnoteikums nomas pakalpojumu saņemšanai.

 

4.2. KARCHERNOMA.LV apkopo noteiktu informāciju, lai lietotājiem pilnvērtīgi nodrošinātu nomas pakalpojumus.

 

4.3. Aizpildot nomas pieteikuma formu, Jums ir jānorāda informācija par sevi: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs.

 

4.4. Datu izmantošanas un apstrādes mērķi:

 

4.4.1. Vārds, uzvārds – nepieciešami identitātes noskaidrošanai, rēķina sagatavošanai, darījuma krīts izrakstīšanai, līguma sagatavošanai.

 

4.4.2. E-pasts – Nepieciešams, lai nosūtītu nomas pieteikumu, apstiprinājumu, atgādinājumus, video pamācību, saņemšans adresi, maršrutu, iekārtas saņemšanas, nodošanas laiku un citu aktuālo informāciju saistībā ar nomas pakalpjuma saņemšanu.

 

4.4.3. Telefona nr. – Saziņai, lai varētu precizē pasūtījumu, informēt par izmaiņām nomas pieteikumā, informācijas nosūtīšanai Whatss app aplikācijā (video pamācība, saņemšans adrese, maršruts, iekārtas saņemšanas, nodošanas laiki un citu aktuālo informāciju saistībā ar nomas pakalpjuma saņemšanu.

 

4.4.4. Jāuzrāda personu identificējoša dokuments –  nepieciešams, lai varētu pārliecināties par Jūsu identitāti. Personas identifikācijas dokumenta dati tiks izmantoti nomas līgumā. Ja gadījumā esat pieprasījis rēkinu vai darījumu apliecinošu kvīti, kuri satur personas kodu, šie dati pie mums tiek glabāti 3 gadus grāmatvedības nodrošināšanai.

 

4.4. KARCHERNOMA.LV apkopo ar piekļuvi saistītu informāciju par ierīcēm, kuras Jūs lietojat, lai piekļūtu KARCHERNOMA.LV (piemēram, ierīces veids, operētājsistēma, interneta pārlūks, IP adrese, ierīces atrašanās vieta, pieslēgšanās laiks un ilgums).

 

4.5. KARCHERNOMA.LV var apkopot un apstrādāt informāciju par Jūsu faktisko atrašanās vietu. KARCHERNOMA.LV izmanto atrašanās vietas noteikšanas tehnoloģijas pamatojoties uz IP adresi.

 

4.6. Apmeklējot KARCHERNOMA.LV, lietotājam tiek attēlots informatīvs paziņojums, ka tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo paziņojumu, attiecīgās ierīces lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt informācijai par sīkdatnēm. Pēc vēlēšanās sīkdatnes iespējams kontrolēt un izdzēst. Daļai pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana ierīcē. Tādā gadījumā lietotājam nepieciešams manuāli pielāgot iestatījumus ikreiz, kad tiks apmeklēts KARCHERNOMA.LV, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

 

 1. Cik ilgi tiek glabāti dati:

 

8.1. Jūsu dati (izņemot personas kodu) tiek glabāti 2 mēnešus pēc nomas līguma noslēgšanas vai līdz brīdim, kad esat pieprasījis datu anonimizāciju.

 

8.2. KARCHERNOMA.LV uzņemas pēc Jūsu pieprasījuma dzēst no Jums iegūtos fizisko personu datus.

 

 1. Kā lietotājam ir iespējams pārvaldīt savus personas datus:

 

9.1. Ja lietotājs izsaka vēlmi saņemt e-pastus par dažāda veida jaunumiem no www.karchernoma.lv, KARCHERNOMA.LV izmantos lietotāja e-pasta adresi, lai nosūtītu informatīvos e-pastus. Jebkurā laikā lietotājs var atteikties no informatīvo paziņojumu saņemšanas nosūtot ziņu uz epastu noma@karchernoma.lv .

 

10.1. Atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 13.p. Fiziskai personai ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei par iespējamo personas datu aizsardzības pārkāpumu.

 

 1. Noteikumu grozījumi:

 

11.1. KARCHERNOMA.LV privātuma politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. Visas privātuma politikas izmaiņas tiek publicētas interneta vietnē KARCHERNOMA.LV.

 

11.2. Šie privātuma noteikumi ir spēkā no 2021. gada 12. marta.

 

 1. Saziņa ar mums

 

12.1. Neskaidrību gadījumā par Jūsu personas datu apstrādi, sazinaties ar mums pa telefonu  28083888 vai e-pastu karchernoma@gmail.com. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu inspekcijā.

 

 1. Kādiem mērķiem KARCHERNOMA.LV apstrādā informāciju:

 

5.1. Informāciju, kas tiek apkopota, KARCHERNOMA.LV izmanto, lai varētu nodrošināt nomas pakalpojumu, lai pārbaudītu klienta identitāti iekārtas saņemšanas brīdī un grāmatvedības prasību nodrošināšanai.

 

 • Kā citi var piekļūt lietotāja informācijai:
 •  

  6.1. KARCHERNOMA.LV var apstrādāt Jūsu datus, ja tas ir vajadzīgs, lai izpildītu uz Portālu attiecināmu juridisku pienākumu, piemēram, saskaņā ar normatīvajiem aktiem saņemts pieprasījums izpaust Jūsu personas datus valsts pārvaldes vai tiesībsargājošām iestādēm; vai lai ziņotu par pretlikumīgu rīcību.

   

  6.2. Personas informācijai var piekļūt tikai KARCHERNOMA.LV platformas izmantotājs.

   

  1. KARCHERNOMA.LV apstrādā personas datus:

   

  7.1. KARCHERNOMA.LV var apstrādāt nepersonalizētu informāciju, piemēram, par klientu skaitu, veikto pasūtījumu skaitu un tamlīdzīgu statistiku.

   

  7.2. Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība, un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

   

  7.3. Jūsu dati var tikt nodoti trešajām personām, ar kurām mēs sadarbojamies, lai varētu nodrošināt un uzlabot KARCHERNOMA.LV darbību (piemēram, datu izvietošanas un uzturēšanas, datu un KARCHERNOMA.LV drošības, risku un krāpniecības novēršanas un atklāšanas, datu analīzes, e-pasta izsūtīšanas, juridiskos un citus pakalpojumus). Šādām trešajām personām var tikt nodoti dati tikai minimālā un nepieciešamā apmērā, lai mēs varētu nodrošināt savus pakalpojumus, turklāt tikai tad, ja tās ir uzņēmušās atbilstošas konfidencialitātes saistības.

   

 • Cik ilgi tiek glabāti dati:
 •  

  8.1. Jūsu dati (izņemot personas kodu) tiek glabāti 2 mēnešus no iekārtas nodošanas vai līdz brīdim, kad esat pieprasījis datu anonimizāciju.

   

  8.2. KARCHERNOMA.LV uzņemas pēc Jūsu pieprasījuma dzēst no Jums iegūtos fizisko personu datus.

   

  1. Kā lietotājam ir iespējams pārvaldīt savus personas datus:

   

  9.1. Atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 13.p. Fiziskai personai ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei par iespējamo personas datu aizsardzības pārkāpumu.

   

  1. Noteikumu grozījumi:

   

  10.1. KARCHERNOMA.LV privātuma politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. Visas privātuma politikas izmaiņas tiek publicētas interneta vietnē KARCHERNOMA.LV.

   

  11.2. Šie privātuma noteikumi ir spēkā no 2021. gada 12. marta.

   

  1. Saziņa ar mums

   

  12.1. Neskaidrību gadījumā par Jūsu personas datu apstrādi, sazinaties ar mums pa telefonu  28083888 vai e-pastu karchernoma@gmail.com. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu inspekcijā.